รับวิเคราะห์ข้อมูล

หากท่านมีปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย ทีมงาน Global Research ยินดีเป็นที่ปรึกษาและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ โทรมาคุยกับเราได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษา และช่วยคุณในงานวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้

  1. การออกแบบ แบบสอบถาม/ แบบสัมภาษณ์/ ประเด็นสนทนากลุ่ม(focus group) และจัดทำแบบสัมภาษณ์ online ผ่าน google doc
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโปรแกรม SPSS เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ,t-test, ANOVA ,chi square test, Cluster Analysis, Discriminant Analysis, Regression Analysis ,Exploratory Factor Analysis (EFA)
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ SEM ขั้นสูงด้วยโปรแกรม LISREL, AMOS, MPLUS เรายินดีช่วยในการปรับโมเดลให้ฟิต
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
  5. การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนากลุ่ม (focus group ) และการถอดบทเรียน ต่าง ๆ จากงานวิจัยเชิงคุณภาพทุกประเภท

ทางทีมงานมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี สนใจโปรดติดต่อผู้ประสานงาน คุณจอย (วรัญญา) ยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่านทุกวันค่ะ ยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่านทุกวันค่ะ โทร 081-447-2005 หรือที่ E-mail : researchwizard191@gmail.com

หรือที่ ID Line : researchwizard

Line QR

เพิ่มเพื่อน